آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

پشت بازو با دمبل خوابیده روی میز زیر سینه

آزمایشات به عمل آمده توسط دستگاه اندازه‌گیری الکترومیوگرافی (EMG) نشان داده است که این حرکت مؤثرترین حرکت برای درگیری سه سر عضلات پشت بازو می‌باشد. بر روی میز زیر سینه و یا شکم شیب‌ دار به پشت دراز بکشید و پاها را پشت تشک استوانه‌ ای شکل مخصوص قلاب کنید. بهتر است در این حرکت دمبل‌ها را به‌ گونه‌ ای در دست بگیرید که کف دست‌ها رو به روی یکدیگر قرار داشته باشند. سپس مثل حرکت پشت بازو با دمبل خوابیده، دمبل‌ها را از بالاترین نقطه و با حفظ بخش بالا آرنج (بازو) به صورت عمودی تا جائی پائین بیاورید که ساعد با بازو تماس پیدا کند. در این نقطه به احتمال زیاد دمبل‌ها با سرشانه تماس خواهند داشت پس از رسیدن به نقطه دمبل‌ها را به طرف بالا و رسیدن به این نقطه شروع حرکت. پرس کنید سعی کنید در این حرکت بخش بالای آرنج (بازو) کاملاً ثابت باقی بماند و تنها بخش پائین آرنج (ساعد) را حرکت کند.