آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

تمرینات متنوع و مربیان متعصب

در طول تاریخ بدنسازی با وزنه، مربیان خلاق زیادی دست به طراحی سیستم های جدیدی زدند که یا تکمیل سیستم های قبلی بود یا ابداع یک سبک جدیدی از تمرینات بوده امروزه میتوانیم بعضی از این روشها را پایه تمرینات بدنسازی بدانیم و با دلایلی میتوانیم تعدادی را بی محتوا بنامیم.