آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تمرین روز اول باشگاه

برای دریافت برنامه بدنسازی وتغذیه ومکمل آنلاین کلیک کنید

اگر احساس می کنید به اندازه کافی جدیت و پشتکار ندارید و می توانید شش روز در هفته با تمرکز بر گروه های عضلانی مختلف و سیستم سوپرست تمرین کنید.

همین حالا به باشگاه بروید و برنامه های ۱ تا ۴ را در طول یک هفته اجرا کنید و اگر انرژی کافی داشتید، برنامه شماره سه را دوباره روز جمعه تکرار کنید.

اگر دوست دارید در طول سال از آمادگی بالا و بدنی خشک و عضلانی برخوردار باشید، به همراه سجاد کاشانی، مربی بدنسازی و دانشجوی دکتری تربیت بدنی به تناوب برنامه های یک و دو را دوباره در روزهای پنج شنبه هر هفته تکرار کنید. روز دوشنبه را هم به استراحت اختصاص دهید.

آقایان، خانم ها؛ به باشگاه خوش آمدید!