آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

شاید بارها شنیده باشید که پرورش عضله ها بر سیستم مثلثی ” تمرین، تغذیه و استراحت ” متکی است و با رعایت اصول مربوطه، می توان از عضله های بدن، رشد مطلوب را انتظار داشت.

  • تحریک تارچه های عضلانی

یک ورزشکار زمانی که در باشگاه بدنسازی تمرین می کند هدفش فقط تقویت و افزایش حجم عضلات می باشد. شما در تمرینات بدنسازی به مبارزه با وزنه می روید و اگر در این مبارزه از وزنه قوی تر از عضله مورد نظر که بر روی آن کار می کنید استفاده نمایید به تارچه های عضلانی آسیب می رسانید و آنها را پاره و زخم می نمایید.