آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

فرانک گرات : بدن را همیشه آماده نگه دارید

او را به عنوان آقای ساعد هم می شناسند چرا که در این عضلات به توسعه خیلی زیادی رسیده است. فرانک گرات از بدنسازان بلند قامت IFBB است که در مسابقات اقبال زیادی نداشت اما به اندازه کافی جذابیت های فیزیکی داشته که چند سالی تحت حمایت مالی شرکت یونیورسال باقی بماند. در این مقاله از زبان او مکمل های مصرفی روش تمرین روی عضلات و … را می خوانید.

ترکیب ریکاوری

در فازهای مسابقه و کات دوست دارم BCAAS، کربوهیدرات پودری و پودر پروتئینی بخورم تنها تفاوت این فازها این است که در فاز مسابقه پودر کربوهیدرات را کمتر می خورم. مصرف را کمتر می کنم چون دوست دارم در فاز مسابقه غذای بیشتری داشته باشم. مکمل torrent شرکت یونیورسال را قبل و بعد از تمرین یک وعده با BCAAS می خورم و یک وعده دیگر هم از آن قبل از خواب همراه کره بادام زمینی می خورم. لازم به ذکر است که این مکمل ها را در کنار یک رژیم غذایی کامل می خورم.