آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

برنامه دیگری برای فیتنس کاران با هدف کات و تفکیک عضلانی

روز اول:

جلو بازو با سیم کش جفت + جلو بازو با دمبل تکی ۱۲*۴
جلوبازو هالتر لاری + جلو بازو دمبل چکشی ۱۲*۴

پشت بازو هالتر خوابیده رو صورت + پشت بازو سیمکش دو دستی ۱۲*۴
پشت بازو هالتر پرسی + پشت بازو دمبل جفت از پشت گردن ۱۲*۴
ساعد با هالتر استاده از پشت ۴ ست تا نهایت خستگی


روز دوم:

پرس سینه با هالتر + قفسه سینه با دمبل ۱۵*۴
پرس بالا سینه با دمبل + کراس زیر سینه با سیمکش ۱۵*۴
کراس اور ۴ ست تا نهایت خستگی

زیر بغل سیمکش از جلو + پلاور با دمبل ۱۵*۴
زیر بغل هالتر خم + زیر بغل سیم کش روئنیک ۱۵*۴
زیر بغل سیکمش از پشت ۳ ست تا نهایت خستگی


روز سوم:

سرشانه با هالتر از پشت + سرشانه با دمبل خمیده ۱۵*۴
نشر سرشانه با دمبل + سرشانه دمبل جفت (موازی) ۱۵*۴

اسکوات پا با هالتر + جلو پا با ماشین ۱۵*۴
هالک با دستگاه + پشت پا با ماشین ۱۵*۴
ساق استاده ۴ ست تا نهایت خستگی

کول با هالتر + شروگز با دمبل ۱۵*۴

شکم+کرانچ+زیر شکم بعد از تمرین ۴ ست تا نهایت خستگی

وزنه ها نسبتا سبک و استراحت بین ست ها ۳۰ ثانیه


مکمل ها هم

lipo6, آمینو, پروتئین whey و چربی سوز و انواع ویتامین ها

تمرینات هوازی ۳ روز در هفته ۳۰ دقیقه اینتروال

رژیم غذایی سرشار از پروتئین و کربوهیدرات کم