آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

چند توصیه غذایی برای افرادی که به تناسب اندام خود توجه دارند:

کافئین مانعی برای بازگشت وزن پس از رژیم

بدن در نتیجه رژیم های طولانی وارد فاز حفاظتی می شود. در واقع در پی تحمل گرسنگی، نرخ سوخت و ساز کاهش و اشتها افزایش می یابد که باعث می شود پایبندی طولانی مدت به رژیم های کم کالری بسیار دشوار شود. رژیم های انتقالی تکنیکی برای کاهش وزن است که شامل بازه هایی از رژیم کم کالری و سپس چند روز الگوی تغذیه نرمال است.