آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

افزایش رشد عضلات

به عنوان یک بدنساز بعد از مدتی تمرین منظم ممکن است به این فکر بیفتید که برای رشد و پیشرفت بیشتر و افزایش رشد عضلات سراغ داروهای استروئیدی بروید.
تحقیقات نشان می دهد بخش اعظم کسانی که به باشگاه های بدنسازی می روند، انتخاب شان این است که دارو مصرف نکنند. اما صرفا به این خاطر که نمی خواهید استروئید مصرف کنید دلیل نمی شود راهی برای افزایش پیشرفت تان وجود نداشته باشد.
روش هایی وجود دارد که می توان با تکیه به آنها سطح تستوسترون بدن را به حالت طبیعی افزایش داد.

تحقیقات نشان می دهد که کاهش سطح تستوسترون در مردان مسن بیشتر شبیه مرگ و مالیات است و ماجرای خمیر قابل اجتناب است.
گرچه سطح پائین تستوسترون در مردها بیشتر بین سنین ۴۰ تا ۵۰ پدیدار می شود، اما بعضی بررسی ها به این نتیجه رسیده که مردان جوان ۳۰ ساله هم ممکن است شاهد اثرات شروع کاهش تستوسترون در بدن شوند. میزان طبیعی سطح تستوسترون بدن یک بازه بزرگ دارد ۲۵۰ الی ۸۵۰ نانو گرم در ازای هر دسی لیتر .طبیعی است که بخواهید سطح تستوسترون بدن شما نزدیک به کران بالایی این محدوده باشد چرا که به انرژی بیشتر و عملکرد بهتر مزید می شود. با یک آزمایش ساده می توانید سطح تستوسترون خون را اندازه بگیرید و چنانچه نیاز به افزایش داشت ادامه مقاله را به دقت بخوانید.