آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تعهد داشتن به تمرین و تلاش منظم برای اجرای تمرینات در باشگاه باعث می شود شما طی چند هفته پس از شروع تمرینات با افزایش قدرت مواجه شوید. اما گاهی اوقات دوست دارید خیلی زود افزایش قدرت داشته باشید؟! شاید به نظر غیر منطقی می آید اما با تکیه به دانش تمرین و شناخت سیستم عصبی بدن می توان با کمک چند تکنیک خاص طی چند ثانیه یا دقیقه قدرت عضلات را افزایش داد.

  • به جای هرمی، تا رسیدن به وزنه اصلی تمرین کنید.

چند ست گرم کردنی با تکرارهای کم اجرا کنید تا برای سنگین ترین وزنه در چند ست آخر آماده شوید. با این روش برای ست های مهم انرژی خواهید داشت. مهم ترین ست ها برای افزایش قدرت همان سنگین ترین ست ها هستند. فرض کنید که می خواهید با ۱۳۵ کیلوگرم ۵ تکرار اسکوات بزنید. می توانید ابتدا با۶۰ کیلوگرم ۶ تکرار انجام دهید. پس از آن با ۷۰ کیلو ۵ تکرار، بعدش با ۱۰۰ کیلو ۳ تکرار، با ۲۰ کیلو ۲ تکرار، و سپس با ۱۳۵ کیلو ۵ تکرار بزنید. وقتی به ست ۱۳۵ کیلویی می رسید به طور کامل گرم شده اید اما در عین حال خسته نیستید.