آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

وقتی یک ماشین قهرمانی ام را به خطر انداخت!

داستان قهرمانی رونی کولمن در مسابقه آرنولد کلاسیک ۲۰۰۱

رونی کولمن، افسانه زنده بدنسازی جهان و فاتح هشت دوره مسابقات مسترالمپیا، در این مقاله درباره داستان قهرمانی اش در مسابقه آرنولد کلاسیک سال ۲۰۰۱ صحبت می کند.

یکی ازکار هایی که من کردم و هیچ کس دیگری در زمان حفظ عنوان مسترالمپیا انجام نداد، شرکت در مسابقه آرنولد کلاسیک بود این مسابقه در سال ۱۹۸۹، وقتی که لی هِنی مسترالمپیا بود شروع شد. او هیچ وقت در این مسابقه شرکت نکرد و همچنین دوریان یتس، جی کاتلر، دکستر جکسون و فیل هیث هم حداقل در زمانی که عنوان مسترالمپیا را به دوش می کشیدند، در این مسابقه حاضر نشدند. همه آنها به جز دوریان، این کار را قبل و یا بعد از رسیدن به مسترالمپیا انجام دادند. من تا حد زیادی مطمئنم که دلیل این کار جی کاتلر، دکستر جکسون. فیل هیث، اتقاقی بود که بعد از قهرمانی در آرنولد کلاسیک ۲۰۰۱ برای من افتاد. من قبل از آن، فقط یک بار در سال ۱۹۹۷ در آرنولد کلاسیک شرکت کرده بودم. با وجود اینکه من از سال ۱۹۹۲ به عنوان یک بدنساز حرفه ای رقابت می کردم و چندین بار برای شرکت در این مسابقه درخواست داده بودم. آن اولین باری بود که جیم لوریمر من را دعوت کرد آن بهار سال ۱۹۹۷ برای من دوران سختی بود در آن زمان، فصل مسابقه ها همیشه با مسابقه آیرون من، که به عنوان یک گرم کردن برای رقابت کنندگان آرنولد کلاسیک به حساب می آمد شروع می شد و ۱ تا ۲ هفته بعد هم نوبت به خود مسابقه آرنولد می رسید. من در آیرون من پشت سر فلکس ویلر ولی پربست، سوم شدم.