آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

کاهش چربی های اضافی و داشتن یک بدن عضلانی به صورت اجتناب ناپذیر در ارتباط تنگاتنگ با اراده است. یاد بگیرید اراده تان را افزایش دهید و به این شکل کیلوگرم های اضافی چربی را دور بریزید. اراده به شما کمک می کند تا تصمیم های خوبی بگیرید و انتخاب های ضعیف را دور بریزید. اراده به شما کمک می کند تا با ضعف هایتان بجنگید. عاقلانه غذا بخورید و با انگیزه بمانید. اما آن یک مسیر مناسب است. آن را به دست بیاورید و حفظ کنید. برای رسیدن به یک اراده مطلوب تنها کافی است تا شش گام بردارید.