آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

دی کمپرس

کاهش فشار بر ستون مهره ها می تواند دردهای کمر را کاهش دهد و دیسک های بین مهره ای شما را از عوارض سال ها تمرین سنگین حفظ کند.
شکی نیست که در مورد مزایای تمرین با وزنه شواهد و مدارک بسیاری را دیده اید و شنیده اید از تقویت سوخت و ساز تا افزایش حجم بدون چربی تا ممانعت از پوکی استخوان و …

پس بی دلیل نیست که امروز بسیاری از متون علمی و پزشکی توصیه می کنند که افراد نوعی از تمرینات مقاومتی را به عنوان بخشی از برنامه سلامتی و بهبود کیفیت زندگی خود مد نظر قرار دهند تا سلامت بیشتری داشته باشند و از بسیاری بیماری های مرتبط با افزایش سن و ضعف جسمانی در امان بمانند. اما هر چیز خوبی می تواند معایبی هم از این مسئله مستثنی نیست. مطالعات بسیاری در طول این سال ها در زمینه آسیب های مرتبط با تمرینات با وزنه انجام شده است. اغلب این مطالعات  نشان داده که پشت یکی از بخش هایی است که در میان بدنسازان بیشتر دچار آسیب می شود. ریسک بالای متحمل شدن آسیب های ستون مهره ها در طول تمرین با وزنه ، نشان می دهند برای اینکه عمر طولانی در ورزش مورد علا قه خود و نیز زندگی با کیفیتی داشته باشید باید در جهت حفظ سلامت ستون فقرات خود کوشا باشید. دکتر لروی پری رییس انستیتو بین المللی طب ورزش در لس آنجلس غربی می گوید: