آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

سایز مرغوب

جدا از بخش چاق جامعه افرادی در کنار ما زندگی می کنند که علی رغم تلاش بسیار جهت افزایش دادن وزن در این مهم با مشکل مواجه هستند. بعضی ها فقط اندکی سایز اضافی می خواهند بهترین روش برای اضافه کردن سایر مرغوب به بدن چیست؟ پاسخ به این سوال ها شاید خیلی ساده تر از چیزی باشد که تصور می کنیم خیلی ها که در تکاپوی افزایش وزن هستند از این قواعد به نظر ساده پیروی نمی کنند. در حالی که فکر می کنند آنها را رعایت می کنند. کافی ست صادقانه با خودتان این قواعد را کنترل کنید و به خودتان یک دوره کوتاه ۴ هفته ای فرصت بدهید تا ببینید که عمل کردن به این تکنیک ها چقدر موثر است.