آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

حرکتی ساده

ددلیفت شناسی با قهرمان کانادا

آنتوین وایلانت قهرمان فوق سنگین و اورال مسابقات CBBF کانادا در سال ۲۰۱۲ شده است او که با شرکت یونیورسال قرار داد کاری دارد و قبل از این موفقیت هم با شرکت مذکور کار می کرد حالا خبر ساز شده و در نشریات بدنسازی روی او تمرکز زیادی صورت گرفته است. وزنه آنجا روی زمین است، به نظر غیر ممکن میرسد، سرد و سنگین! صدها کیلوگرم وزن خالص روی زمین آرام گرفته است. به ظاهر که نمی خواهد حتی چند سانتی متر از زمین جدا شود، نیروی جاذبه آن را بطرف مرکز زمین می کشد. اینها مشخصات چه چیزی است؟ بیش از ۲۷۰ کیلو وزنه سنگین است که روی یک میله هالتر ضخیم سوار شده است. این وزنه انتظار شما را می کشد، منتظر مبارزه است! وزنه ای مرده! هیچ گشتاوری در کار نیست و شما باید با قدرت تمام آنرا از زمین جدا کنید یعنی از سکوت کامل.
ددلیفت بدترین لیفت موجود است! ساده ترین حرکتی که در دنیا وجود دارد همین ددلیفت است. ساده است چون باید فقط وزنه را از زمین بلند کنید. سخت ترین حرکت است چون نیاز به تکنیک درست دارد و باید واقعا کار کنید تا بتوانید در آن سراغ وزنه های سنگین بروید.