آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

 به طور میانگین از هر ۱۱۳ بدنسازان مسابقه ای یکی قهرمانی را تجربه میکند و از هر ۵۰ بدنساز آماتور قهرمان یکی حرفه ای میشود و از هر ۱۰ حرفه ای یکی به طور میانگین قهرمان درجه یک میشود و از هر ۳ نفر آنها یک نفر ۳ سال قهرمان میشود (طبق تحقیق در مجله ماه اوت ۲۰۱۱ مجله فلکس) آیا این درصد ریسک در رسیدن به قهرمانی به زحمات مخارج عوارض و بیماری از داروها می ارزد.

در یک دیوانگی مدرن عده ای بی مهبا به سوی مصرف داروها و پپتایدها فول استاتین و… می تازند عده ای مربی نما که هر روز هم کارهای هم دیگر را در برنامه دهی دارویی تقلید میکنند بی آن که بدانند برای چه چقدر و کی باید این ورزشکار این دارو را مصرف کند.