آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

عضلات دیر رشد

امروز خیلی ها نیل هیل را به عنوان سردمدار مکتب انگلیسی در بدنسازی می شناسند کسی که فلکس لوئیس را به قهرمانی المپیا رساند و حالا به همین واسطه شاگرادان زیادی دارد. این مربی که مبدع روش y3t هم هست در این مقاله موضوعات متنوعی از دردشانه گرفته تا مشکل تغذیه به مکتب قدیمی بدنسازی را مورد بحث قرار می دهد.

دردهای سرشانه

درد شانه اتفاق رایجی است که بدنسازانی که در تمرینات خود منظم کار می کنند به وجود می آید. بر اساس تجربه ای که دارم و با مشورت هایی که با چند تن از متخصصان برتر علم مفصل انجام داده ام به این درک رسیدم که درد شانه در اغلب موارد ارتباطی با استخوان سرشانه ندارد. وقتی که در برخی گروه های خاص بدن عضله اضافه می کنید، استخوان شانه می تواند کشیده شود و این باعث ایجاد استرس روی مفصل شانه می گردد بهترین راه حل این است که وقتی در ناحیه شانه دچار درد می شوید، یا یک متخصص مشورت کنید. مشکل شانه می تواند وخیم شود به ویژه اگر مدت زیادی آن را به حال خودش رها کنید و به پزشک هم مراجعه نکنید.