آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

آدرس :  کرمانشاه – خیابان دبیراعظم کوچه دکتر زنگنه

تلفن: ۰۹۳۵۲۴۲۵۵۳۵

سابقه: مربی رسمی فدراسیون بدنسازی