آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

آدرس : تهران – فلکه دوم تهرانپارس کوچه تاگور باشگاه افتخار

سوابق: هشت سال سابقه در رشته های بدنسازی ،فیتنس ،امادگی جسمانی

تلفن: ۷۷۷۴۴۲۱۴