آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

آدرس : ارومیه – خیابان آزادگان – ابتدای خیابان طریقت – روبروی مجتمع تجاری سیتادیوم (رزت سابق) – باشگاه ورزشی انتخاب.

تلفن: ۰۴۴۳۳۶۷۵۷۸۹

ویژه بانوان

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
3+

آدرس :  ارومیه – فلکه بهداری

تلفن: ٠۴۴٣٣۴٨٠۴۵

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
3+

آدرس : ارومیه – بلوار نبوت 

تلفن: ۰۹۱۴۳۴۶۰۸۶۷