آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تمرینات بارفیکس

اگر شما میله بارفیکس در خانه دارید هرچیزی که برای یک تمرین حماسی نیاز داشته باشید را در خانه دارید. تنها با یک میله بارفیکس و بدن خود می توانید بر روی هر عضله کار کنید.

چگونه این کار امکان پذیر است؟ ساده است می توانید تمرینات بارفیکس، اسکوات و لانج را با تمام تمرینات کششی و فشاری خود انجام دهید تمریناتی که برای عضلات قفسه سینه، سه سر بازو، پاها و شانه ها نیاز می باشند. میله بارفیکس به شما اجازه می دهد بر روی تمام عضلات کششی، عضلات پشت و دو سر بازو کار کنید. به علاوه با یک میله ی بارفیکس طیف وسیعی از تمرینات عضلات شکم را می توان انجام داد. در اینجا چند تمرین برای شما در نظر گرفته ایم تا با میله بارفیکس بر عضلات بازو، پشت، سینه و شکم کار کنید.