آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

اندازه گیری درصد چربی بدن

هدف مشترک برای کسانی که قدم به باشگاه می گذارند این است که چربی بدنشان را به حد تناسب برسانند. چربی بدن چربی است که می توانیم آن را در آینه ببینیم. هرچه چربی کمتری داشته باشیم بیشتر می توانیم بدنمان را کات کنیم و آن را ببینیم. برای رسیدن به کات، باید لایه های چربی را کم کنید که مستقیما زیر پوست شما قرار گرفته و عضلات شما را پوشانده است.