آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

به عنوان یک بدنساز کلاسیک پیش از اینکه ذهن خود را متوجه تعداد ست ها تکرارها و حرکات در هر جلسه تمرین کنید، مطمئن شوید که الگوی تمرین درستی را انتخاب کرده اید. در ادامه خواهید دید که برای تصمیم گیری در این مورد جهت رشد عضلانی توجه به چه فاکتورهایی را نیاز دارید. اجازه دهید یک قدم از حرکات ست ها و تکرارها فاصله بگیریم. پیش از اینکه تصمیم بگیرید در برنامه تمرینی تان چه حرکات و چه حجمی از تمرین انتخاب کنید. به زبان ساده الگوی تمرین همان تقسیم بندی روزهای هفته برای تمرین هر عضله است اینکه کدام عضله باید در کدام روز تمرین داده شود و ترتیب تمرین عضلات در روزهای مختلف چطور باشد. راه های بیشماری برای سازماندهی برنامه تمرین وجود دارد که اساساً مطابق با اهداف تعیین می شود ولی ممکن است مجبور باشید شرایط کار روزانه و مقدار وقتی را که می توانید در باشگاه صرف کنید را هم مد نظر بگیرید. برای مثال اگر ۷۰ ساعت در هفته کار می کنید و تنها می توانید سه روز در هفته باشگاه بروید. انتخاب های کمتری دارید نسبت به کسی که مشغله روزمره کمتری دارد و می تواند اوقات بیشتری را در باشگاه بگذراند. قصد داریم حالت های کلی انواع مختلف الگوهای تمرین را بررسی کنیم تا بتوانید هنگام تقسیم بندی تمرین خودتان آنها را مد نظر داشته باشید.