آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0
زمان مطالعه: کمتر از 3 دقیقه

افزایش قدرت و حجم

در شماره‌ های پیشین این پیرامون نقشه ذهنی در افزایش قدرت و حجم و وزن سخن به میان آمد و تاکید شد که ورزشکاران را برای اینکه بتوانند قدرت خود را افزایش داده و تکرارهای بیشتری انجام دهند در طول شبانه روز مقداری از زمان و افکار خود را به این نکته معطوف نمایند که می‌ توانند در این مورد نظر خود را مهار سازند.

اما باید اذعان داشت که افزایش قدرت بدن صرفاً به کارایی ذهن باز می‌ گردد و تربیت ذهن بخشی از ارکان و افزایش قدرت می‌ باشد.

اما یکی دیگر از ارکان افزایش قدرت سیستم‌ های مختلف علمی است که امروزه در مراکز ورزشی معتبر و توان بخشی های ورزشی خصوصاً در کشورهای سوپر صنعتی و صاحب علم مورد استفاده قرار می‌ گیرد.