آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
5+

به گفته شرکت سازنده این محصول، این چربی سوز به مراتب از افدرین قوی تر است.

افدرین

افدرین تا بیش از اینکه از فهرست مکمل های غذایی مجاز به فهرست داروهای ممنوعه تغییر مکان داده شود در بدنه و در ترکیب تقریبا تمامی مکمل های چربی سوز که تولید می شد به فراوانی مورد استفاده قرار می گرفت اما به دلیل تبعات منفی و عوارض جانبی نسبتا شدیدی که مصرف این ترکیب ، مخصوصا در طولانی مدت بر بدن رقم می زد و به دلیل اینکه استفاده از این ترکیب در ورزش به افزایش غیر طبیعی و کاذب توان و کارایی ورزشکاران منجر شده و همین مسئله نیز رقابت ها را نتایج مسابقات را غیر واقعی و ناعادلانه می کرد این ترکیب به فهرست داروهای ممنوعه وارد شد و استفاده از آن در صنعت مکمل سازی ممنوع گردید.