آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تقویت زانو

مفصل زانو نسبت به سایر مفاصل بیشتر دچار آسیب‌ دیدگی می‌شود. از عضله‌ ای که در قسمت خارجی مفصل ران قرار دارد، بافت همبند نواری‌ شکل می‌گیرد و پس از عبور از سمت خارجی زانو به درشت نی متصل می‌شود. این نوار که ایلئوتیبیان نام دارد، گاهی اوقات دچار ساییدگی بر اثر تماس با قسمت برجسته تحتانی استخوان ران می‌شود. در این حالت فرد دچار درد و التهاب در خارج زانو می‌شود. تفاوت در اندازه پاها، سفتی ماهیچه‌ های ران و لگن و دویدن روی سطوح شیبدار باعث بروز چنین مشکلی می‌شوند. حرکات زیر به رهایی از این درد کمک می‌کنند: