آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

اسکوات با هالتر یا سلطان حرکات همان طور که از اسمش پیداست یکی از منحصر به‌ فرد ترین حرکات در تمرینات قدرتی و سرعتی محسوب می‌گردد. این حرکت به‌ دلیل درگیری حدود ۶۵ درصد از کل عضلات اسکلتی بدن به‌ لحاظ میزان درگیری در قیاس با حرکات دیگر بی‌ همتا می‌باشد. بنابراین توجه به نکات مهم تکنیکی آن جزء اصلی‌ ترین موارد محسوب می‌ شود.