آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

دستیابی به بدنی عضلانی، با حداقل چربی از جمله اولویت های بدنسازان کلاسیک به شمار می آید، ولی متاسفانه اغلب ورزشکاران در مسیر دستیابی به این هدف مرتکب افراط و تفریط های زیادی می شوند که نتیجه اش عدم کسب کسب نتایج ایده آل در پی تحمل تمرین و رژیم های سخت است و حتی گاهی در نهایت به جای اینکه فرد به بدنی خوش فرم و کم چربی دست یابد، بخش زیادی از عضلات ارزشمند خود را از دست می دهد و در عوض مقدار زیادی از ذخایر چربی دست نخورده باقی می ماند و این برای هر بدنسازی نوعی فاجعه به شمار می آید!