آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

آشتیانی جایگزین پورعلیفرد شد

به نقل از سایت وزارت ورزش و جوانان، وزیر ورزش و جوانان در راستای ساماندهی و ساختار سازی فدراسیون های ورزشی، طی احکام جداگانه ای سرپرست فدراسیون های دو و میدانی و بدنسازی و پرورش اندام را منصوب کرد.

محمد عباسی طی احکام جداگانه سرپرست‌های ۲ فدراسیون را به شرح ذیل منصوب کرد افشین داوری، سرپرست فدراسیون دو و میدانیمحمد رضا کاظمی آشتیانی، سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در احکام صادر شده از سوی وزیر ورزش و جوانان، ضمن انجام امور محوله بر ضرورت برگزاری انتخابات قانونی ریاست فدراسیون های مربوطه در مهلت مقرر، تاکید شده است