آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

گلیکوژن موجود در عضلات

تمرین با وزنه های سنگین آنچنان که در پرورش اندام نیز معمول است نیازمند رسیدن عضلات به انقباضات شدید بوده و ایجاد این انقباضات در بافت های عضلانی نیز معمولا فرآیندی انرژی بر بوده و انرژی فراوانی را طلب می کند.
بدن انرژی مورد نیاز برای پرداختن به تمرینات شدید و سنگین را از طریق شکستن قندها به دست می آورد و زمانی که دقایق طولانی را به تمرین با وزنه های سنگین می پردازید ذخایر گلیکوژن موجود در بافت های عضلانی نیز تخلیه شده و عضلات به اصطلاح با کمبود انرژی مواجه می شوند.