آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
  • آرام آرام

کاهش وزن زمان می خواهد همانطور که این مقدار غذا به مرور جذب بدنتان شده اند. یکی از نکته های کاربردی در کاهش وزن این است که با نگاهی واقع بینانه به قضیه نگاه کرده و عددی غیر ممکن را در نظر نگیرید. با در نظر گرفتن اهداف کوتاه مدت اما واقعی، می توانید طی بررسی های هفتگی نتیجه تلاشتان را ببینید و به خودتان امیدوار شوید.