آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

آناتومی عضلات و استخوان ها

زمانی که شما بر روی عضلات بازو تمرکز کرده و این عضلات را در ذهن خود تصور می کنید به جرات می توان گفت که تنها عضلات دو سر بازو را  می بینید و لاغیر و این در حالی است که برای رسیدن به بازوهایی ستبرتر و تحسین برانگیزتر علاوه بر عضلات دو سر بازو باید بر روی عضلات دیگر ی که حتی بسیاری از ورزشکاران از وجود و از امتداد این عضلات در بازوهای خود خبر ندارند نیز تمرین کنید.
اغلب ورزشکاران به دلیل اینکه اصولا اطلاعات چندانی در مورد آناتومی عضلات و استخوان ها و همین طور هم مفاصل خود ندارند در برنامه ریزی برای تمرین دادن عضلات خود نیز دچار اشتباه شده و در تمرین دادن آنها نیز بسیار ضعیف تر از آنچه که باید عمل کنند عمل می کنند.