آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
5+

آدرس محل فعالیت:  تهران – سهروردی

سوابق: ۵ سال

تلفن تماس: ۰۹۳۳۱۴۹۱۳۵۳

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

آدرس محل فعالیت:  تهران – بازار بزرگ

سوابق: مربی درجه سه پرورش اندام – کارشناس تغذیه ورزشی

تلفن تماس:  ۰۹۳۶۳۳۵۴۵۴۷