آدرس : رشت منظریه کوچه شهید ربانی  پلاک ۷۷


آدرس : رشت  گلسار بلوار سمیه(کاکتوس)  نبش خیابان ١٣٠   عمارت فیزیک