آدرس :  خیابان جمهوری (چوببری) جمهوری پنجم

تاسیس : ۱۳۹۰

تلفن تماس :  ٠٩١١١٧٠٢٢٨۶


آدرس : خیابان ولی عصر – عدالت ۳۸ – باشگاه ویدر

سوابق : مربی درجه دو بدنسازی فدراسیون تهران

تلفن تماس : ۰۹۱۲۴۰۹۲۰۶۵


آدرس : گرگان ، گرگانپارس ، فروردین غربی (انتهای جانباز ۲۰)


آدرس: گرگان بلوار ناهارخوران ۱۰۰/۱