تلفن تماس :  6 الی ۰۳۱۳۴۵۰۰۰۲۵

آدرس : خیابان کاوه، خیابان برازنده، خیابان صفاییه، کوچه شماره۵، باشگاه فرهنگی ورزشی نامی نو


آدرس : خیابان حکیم نظامی _ نرسیده به چهارراه حکیم نظامی _ روبروی ساعت تیک تاک _ باشگاه بدنسازی هیرمند


آدرس : انتهای خیابان هزارجریب ،کوی امام جعفر صادق ، پایگاه قهرمانی اصفهان


آدرس : خیابان مرداویج_انتهای خیابان آزادی_باشگاه بدنسازی اصفهان جیم


روبروی سپاهان شهر_ سیتی سنتر طبقه چهارم


آدرس : خیابان چهارباغ بالا – طبقه فوقانی مجتمع اوسان – باشگاه بدنسازی باتیس