چگونگی تمرین و تغذیه انواع تیپ بدنی

انواع تیپ بدنی تیپ بدنی یک فاکتور بسیار مهم و اساسی در انتخاب نوع و نحوه تمرینات اساسی

انواع تیپ بدنی

تیپ بدنی یک فاکتور بسیار مهم و اساسی در انتخاب نوع و نحوه تمرینات اساسی و حتی تعداد تکرارها و ستها می باشد و عدم توجه به این مسئله می تواند بدنساز را از پیشرفت باز دارد. به طور کلی سه نوع تیپ بدنی داریم که به ترتیب زیر می باشند:

تیپ بدنی

۱- اکتومورف یا ساندو :

بدن هایی هستند دارای اسکلت ریز، استخوان بندی ظریف، عضلات کوچک و سخت رشد. معمولا عرض شانه ها در این تیپ بدنی کم بوده و شانه ها جمع می باشد. در این بدنها روش برنامه ریزی جهت تمرین و تغذیه باید به گونه ای باشد که شخص ورزشکار با ۸۵ درصد قدرت نهایی (حداکثر توان یکبار تکرار یا RPM1) کار کند. تغذیه در این تیپ بدنی به گونه ای است که باید ۵۵ تا ۶۵ درصد کربوهیدرات، ۳۰ تا ۴۰ درصد پروتئین و ۱۰ درصد چربی مصرف نمایند ضمن این که تعداد تکرارها در این بدن ها محدود به ۵ تا ۸ تکرار می باشد (مگر در مواردی خاص) و تکرارهای در حد ۱۰ تا ۱۲ برای این افراد مجاز نمی باشد. تمرینات جهت عضلات کوچک همچون پشت بازو نیز باید با حداقل ستهای ممکن انجام پذیرد.

۲- اندومورف :

این افراد دارای بدنهایی چاق و درشت اندام (هرکولی) می باشند و به طور کلی بدنهایی هستند که استخوان بندی درشتی داشته و ذخایر چربی بالایی دارند این دسته از افراد حتما بایستی ورزش های هوازی را در برنامه تمرینی خود بگنجانند (حداقل هفته ای ۲ جلسه تمرین هوازی و هر جلسه بین ۳۰ تا ۴۵ دقیقه.) عمده روش تمرینات در این نوع بدنها مبتنی بر تعداد ست ها و تکرارهای بالاست و به طور کلی اگر برای هر عضله در تیپ بدنی اکتومورف یک یا دو تمرین در نظر بگیریم برای تیپ بدنی اندومورف بایستی ۲ یا ۳ تمرین در نظر گرفت و مناسب ترین تکرار برای رشد عضلات این گروه بین ۹ تا ۱۲ تکرار جهت عضلات کوچک و ۱۲ تا ۱۵ تکرار جهت عضلات بزرگ می باشد نحوه تغذیه در این نوع بدنها به گونه ای است که باید مصرف کربوهیدرات را کنترل کرده و مصرف پروتئین را بالا ببرند. یعنی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کربوهیدرات، ۵۰ تا ۶۰ درصد پروتئین و حداکثر ۵ درصد چربی در برنامه غذایی این گروه گنجانده شود.

۳- مزومورف یا آپولو :

مزومورفها دارای بدنهایی متناسب و تقریبا عضلانی هستند. این نوع بدنها نه زیاد چاق و نه زیاد لاغر بوده و از با استعدادترین افراد برای قهرمانی در پرورش اندام می باشند. فرم تمرینی این نوع بدنها مابین بدنهای اندومورف و اکتومورف است. در برنامه تمرینی این تیپ بدنی ورزشهای هوازی نه کاملا قطع می شوند و نه به طور مطلق انجام می گیرد و تقریبا یک جلسه در هفته به مدت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه کفایت می کند. موقعیت و شرایط تغذیه در این بدنها به گونه ای است که می بایستی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کربوهیدرات، ۴۰ تا ۵۰ درصد پروتئین و ۱۰ درصد چربی مصرف نمایند. تعداد ستها و تکرارها در تمرینات تیپ بدنی مزومورف مابین دو تیپ بدنی دیگر در بدنسازی می باشد.

نکته

البته همانطور که می دانید کمتر کسی را پیدا می کنید که به طور مطلق بدنی با یک تیپ بدنی خاص داشته باشد مثلا یک شخص بدنی ما بین تیپ بدنی اندومورف و مزومورف دارد که در این صورت بایستی بر اساس خصوصیات ژنتیکی شخص و تمایل ذاتی بدن وی برای تمرین و تغذیه او برنامه ریزی شود.

به اشتراک بگذارید:

4 دیدگاه در مورد “چگونگی تمرین و تغذیه انواع تیپ بدنی

    1. مربی سایت:

ثبت دیدگاه