پایان رقابت­های مچ اندازی قهرمانی کشور در طبس

پایان رقابت­های مچ اندازی قهرمانی کشور در طبس

رقابت­های مچ اندازی قهرمانی کشور،انتخابی تیم ملی یادواره مرحوم خسرو حسنی با معرفی برتربن­ها در طبس به کار
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

گلستان قهرمان رقابت ۲۷۰ نفره مچ اندازی

رقابت­های مچ اندازی قهرمانی کشور،انتخابی تیم ملی یادواره مرحوم خسرو حسنی با معرفی برتربن­ها در طبس به کار خود پایان داد. به گزارش سایت فدارسیون بدنسازی و پرورش­اندام، این مسابقات پس از دو روز رقابت ۳۷۰ ورزشکار که ۲۰۰ نفر در بخش راست و ۱۷۰ ورزشکار در سمت چپ دست قالب ۲۷ تیم ورزشی استان­های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، البرز، گلستان، مازندران،آذربایجان­غربی، آذربایجان شرقی، ایلام، خوزستان، مازندران، سمنان، یزد(ابرقو)، فارس ، مرکزی، اصفهان، بوشهر،همدان،چهارمحال و بختیاری،کردستان، قزوین، کرمانشاه، لرستان، تیم آزاد و کرمان حضور داشتند، با معرفی برترین­ها به کار خود در طبس پایان داد…

قهرمانان این دوره از مسابقات قهرمانی کشور به شرح زیر شناخنه شدند:

گروه سمت راست

¯رده سنی بزرگسالان

وزن ۵۵ کیلوگرم:۱- سعید آذری ۲- حسن بهرامی ۳- سید حسن موسوی

وزن ۶۰ گیلوگرم: ۱- میکاییل میرابی ۲- محمد قاسمی ۳- احمد طاهری

وزن ۶۵ گیلوگرم: ۱- احمد شمشادی ۲- میثم نیکو سرشت ۳- حمزه پتق

وزن ۷۰ کیلوگرم: ۱- سلیمان طریک ۲- احسان طاطاری ۳- مهدی میر احمدی

وزن ۷۵ کیلوگرم: ۱- بابک فرج اللهی ۲- علی حسین­زاده ۳- حامد غوربانی

وزن۸۰ کیلوگرم: ۱- امین تکاور ۲- مصطفی مالمیر ۳- آرمان کریمی

وزن ۸۵ کیلوگرم: ۱- حامد آریایی­فر ۲- عماد باقر زاده ۳- احمد خراسانی

وزن ۹۰ کیلوگرم: ۱- سعید احمدزاده ۲- محسن مختاری ۳-میلاد مختاری

وزن ۱۰۰کیلوگرم: ۱- اسماعیل نقدی ۲- علی راستگو ۳- داوودفرازی

وزن ۱۱۰کیلوگرم: ۱- مهدی رمضانی ۲- یاور خدادای ۳- محمد رضا رمضانی

وزن ۱۱۰+کیلوگرم: ۱- مهدی عبدالوند ۲- حسن علی اکبری ۳- حسین احمد پور

¯گروه سنی جوانان

وزن ۶۳کیلوگرم: ۱- علیرضا یاسینی ۲- عرفان سن­سبلی ۳- بنیامین قزل

وزن ۷۰ کیلوگرم: ۱- سلمان دلیجه ۲- امیر مهدی خسروی ۳- ناصر امینی

وزن ۷۸کیلوگرم:۱- سام حاج مرادی ۲- محمد درخشان ۳- مسعود ریحانی

وزن ۸۶کیلوگرم:۱- بلال نعمانی

وزن ۹۵کیلوگرم: ۱- علیرضا محمدیان ۲- متین دلیجه

¯رده سنی جوانان

وزن ۶۳کیلوگرم:۱- محمد حسین هاشمی ۲- هادی قربانی ۳-هادی عظیمی

وزن ۷۰کیلوگرم:۱- اسماعیل کاظمی ۲- محمد زینلی ۳- حامد خارا

وزن ۷۸کیلوگرم:امید رضایی ۲-سید احمد سید ابراهیمی ۳- محمد صالحی

وزن ۸۶کیلوگرم:۱- علیرضا جواهری ۲- حسام الدین نظری ۳- علی عرب

وزن ۹۵کیلوگرم:۱-محسن مختاری ۲-حسین راستگو ۳- میلاد کیانا

وزن ۹۵+کیلوگرم:۱- عباس سپهری ۲- احسان صحنه ۳- صادق محمد نزاد

¯رده سنی پیشکسوتان

وزن ۷۰ کیلوگرم:۱- جواد عظیمی ۲- قربانعلی ابراهیمی ۳-علی علی حسینی

وزن ۸۰ کیلوگرم: ۱- علی احمدی ۲- رسول جامی ۳- رضا ریحانی

وزن ۹۰کیلوگرم: ۱- امیر صالحی ۲- محمد فلاحیان ۳- مهرداد آرین

وزن ۹۰+کیلوگرم: ۱- حمید محمدی­پور ۲- رضا فرازی ۳- قنبر قاسمی

¯رده سنی پیشکسوتان ۵۰ تا ۵۹ سال

وزن ۸۰کیلوگرم: ۱-محمد رضا خانلاری ۲- مجید صنعت ۳- مسعود مولوی

وزن ۸۰+کیلوگرم: ۱- ابوالفضل شایسته ۲- علیرضاامرالهی بیوکی ۳- محمد قادری

¯¯¯نتایج تیمی دست راست

۱-گلستان ۱۶۲ امتیاز ۲- اصفهان ۱۴۸ امتیاز ۳- خراسان جنوبی ۵۰ امتیاز

گروه چپ دست

¯رده سنی جوانان

وزن ۶۳کیلوگرم: ۱- علیرضا یاسینی ۲- عرفان سن­سبیلی ۳-ایمان برزگر

وزن ۷۰کیلوگرم: ۱- ناصر امینی ۲- محمد حیدری ۳- امیر مهدی خسروی

وزن ۷۸کیلوگرم: ۱- مسعود ریحانی ۲- محمد درخشان ۳-عرفان غلامیان

وزن۸۶کیلوگرم:۱-جلال نعمانی ۲- سلمان دلیجه

وزن۹۵+کیلوگرم:جوانان دست چپ:۱- علیرضا محمدیان ۲- متین دلیجه

¯رده سنی امید

وزن ۶۳کیلوگرم: ۱- محمد قاسمی ۲- هادی قربانی ۳- هادی عظیمی

وزن۷۰کیلوگرم: ۱- اسماعیل کاظمی ۲- سلمان دلیجه ۳-فرید جهان پور

وزن ۷۸کیلوگرم: ۱- علی عرب ۲- محمد صالحی ۳- سید احمد سید ابراهیمی

وزن ۸۶کیلوگرم: ۱- حسام الدین نظری ۲- علیرضا جواهری ۳- محمد آبدار

وزن ۹۵کیلوگرم: ۱- احسان صحنه ۲-حسین راستگو ۳- میلاد کیانا

وزن۹۵+کیلوگرم:۱- عباس سپهری ۲- محمد علی زارعی ۳- صادق محمد نژاد

¯رده سنی بزرگسالان

وزن ۵۵کیلوگرم: ۱- سعید آذری ۲- حسن بهرامی ۳- حسن مهدوی نسب

وزن ۶۵ کیلوگرم:۱- محمد قاسمی ۲- میکائیل میرابی ۳- حمید کدخدا

وزن ۶۵کیلوگرم: ۱- محمد صیف هاشمی ۲- احمد شمشادی ۳- حمزه پنق

وزن۷۰کیلوگرم: ۱- احسان طاطاری ۲- سلیمان طریک ۳- میثم مردانی

وزن ۷۵کیلوگرم:۱- سعید ایزدی ۲- حامد غوربانی ۳- حمید امیری

وزن ۸۰کیلوگرم: ۱- مصطفی مالمیر ۲- جواد آزادی ۳- آرمان کریمی

وزن ۸۵کیلوگرم: ۱- احمد خراسانی ۲- عماد باقرزاده ۳- حامد آریایی فر

وزن۹۰کیلوگرم:۱- سعید احمد زاده ۲- میلاد طهماسبی ۳- عباس شریفی وزن ۱۰۰کیلوگرم: ۱- علی راستگو ۲- ابراهیم قریشی ۳- داودخرازی

وزن ۱۱۰کیلوگرم: ۱- مهدی رمضانی ۲- محمد رضا رمضانی ۳- محسن معتمدی

¯رده سنی پیشکسوتان ۴۰ تا ۴۹ ساله

وزن۷۰کیلوگرم: ۱-قربانعلی ابراهیمی ۲- جواد عظیمی ۳-علی علی حسینی

وزن ۸۰کیلوگرم: ۱- رسول حاجی ۲- مهدی روانبخش ۳- محمد علی صنعتی

وزن ۹۰کیلوگرم: ۱- امید صالحی ۲- رضا فرازی ۳- محمد فلاحیان

وزن۹۰+کیلوگرم:۱- قنبر قاسمی ۲- حمید محمدی­پور۳- محمد یاری نژاد

¯رده سنی پیشکسوتان ۵۰ تا ۵۹ سال

وزن ۸۰کیلوگرم: ۱- محمد رضا خانلری ۲- مسعود مولوی

وزن ۸۰+کیلوگرم: ۱- ابوالفضل شایسته ۲- محمد حسین لطف آبادی ۳- علیرضا امرالهی بیوکی

نتایج تیمی دست چپ

۱-تیم گلستان با ۱۶۰ امتیاز ۲- تیم اصفهان با ۱۵۶ امتیاز ۳- تیم خراسان جنوبی با ۴۹ امتیاز

اگر سوال جدیدی دارید در زیر این مطلب مطرح کنید تا به سوال و جواب ها اضافه شود.
به اشتراک بگذارید:
داغترین مطالب سایت
تاثیر بدنسازی و پرورش اندام در رشد قد
تاثیر بدنسازی و پرورش اندام در...
 
۷۹۸دیدگاه
مکمل ارژنین
آشنایی با مکمل ال-آرژنین و سوا...
 
۷۵۹دیدگاه
روش دریافت کارت مربیگری بدنسازی
روش دریافت کارت مربیگری بدنساز...
 
۶۲۶دیدگاه
برنامه بدنسازی
مشاوره و دریافت آنلاین برنامه ...
 
۶۰۰دیدگاه
نوجوانان ، بدنسازی، تهدیدها وفرصتها
نوجوانان – بدنسازی، تهدی...
 
۵۴۱دیدگاه
سوال جواب های متداول و رایج در بدنسازی و فیتنس
سوال جواب های متداول و رایج در...
 
۴۶۳دیدگاه

ارسال دیدگاه