نیاز کالری روزانه ی من چقدر است؟

محاسبه گر نیاز کالری روزانه نیاز شما را در دو مرحله محاسبه می کند:

ابتدا بر اساس وزن و سن شما که این طبق اندازه ی فعالیت شما مقیاس بندی شده است. این مقاله چگونگی محاسبه آن را برای شما توضیح می دهد.

ابتدا، نیاز کالری پایه را محاسبه کنید.

سنمردانزنان
۱۰ – ۱۸۱۷٫۵ * وزن  + ۶۵۱۱۲٫۲ * وزن + ۷۴۶
۱۹ – ۳۰۱۵٫۳ * وزن + ۶۷۹۱۴٫۷ * وزن + ۴۹۶
۳۱ – ۶۰۱۱٫۶ * وزن + ۸۷۹۸٫۷ * وزن + ۸۲۹

 

مثال : من یک مرد ۷۴ کیلویی هستم و ۴۳ سال سن دارم پس نیاز کاری من در حال استراحت از این قرار است :

 

 (۱۱٫۶ * ۷۴) + ۸۷۹ = ۱۷۳۷   = کالری هر روز

پس شما باید کالری بدست آمده را ضربدر مقدار فعالیتی که روزانه انجام می دهید بکنید:

فعالیتعدد مورد ضربتوضیح
کم تحرک۱٫۴انجام فعالیت بدنی کم در طول روز
فعالیت متوسط۱٫۷پیاده روی روزانه نسبتا منظم
پر تحرک و فعال۲٫۰فعالیت بدنی بسیار زیادی (کارهای طاقت فرسا) مثل کشاورزی

 

مثال : من نسبتا فعال هستم زیرا یک شغل کم تحرک به عنوان کارمند دولت دارم اما هر روز ورزش می کنم یعنی هر روز تا محل کارم یا در حال دوچرخه سواری یا در حال دویدن هستم. پس من کالری خود را در ۱٫۷ ضرب می کنم : ۱٫۷ * ۱۷۳۷ = ۲۹۵۴  کالری در روز احتیاج دارم.

وقتی ورزش را به برنامه ام اضافه کنم چقدر باید کالری مصرف کنم؟

جدول زیر برای یک فرد ۶۵ کیلویی فرض شده است. مصرف انرژی برای افراد سنگین تر بیشتر و برای افراد سبک تر کمتر می باشد.

فعالیتکیلوکالری
ایروبیک  (با شدت بالا)۵۲۰
ایروبیک  (با شدت کم)۴۰۰
دوچرخه سواری (۱۶ کیلومتر در ساعت)۳۸۵
دوچرخه سواری (۹ کیلومتر در ساعت)۲۵۰
دویدن ( ۶ دقیقه / ۱کیلومتر)۱۰۰۰
دویدن (۱۰ دقیقه / یک کیلومتر)۶۰۰
اسکواش۶۱۵
شنا۶۳۰
بدنسازی۲۷۰ – ۴۵۰

 

اگر بخواهم وزن کم کنم چه مقدار کالری باید بخورم ؟

شما نباید کمتر از ۸۵ درصد نیاز کالری روزانه ی خود را مصرف کنید و نباید کمتر از ۷۰۰ گرم در هفته وزن کم کنید. زیرا خطر مریض شدن را به جان می خرید و متابولیسم بدن شما پایین می آید.

برای محاسبه آنلاین میزان مصرف خود می توانید فرم زیر را پر کنید :

محاسبه مقدار کالری روزانه

مقدار کالری روزانه

منبع : runningforfitness.org