اهالی بدنسازی با جستجو در اینترنت به دنبال بهترین باشگاه های شهر خود هستند. سایت بادی فول در نظر دارد با معرفی بهترین باشگاه بدنسازی بانوان و باشگاه های پرورش اندام آقایان به تفکیک هر استان در جستحوی اینترنتی باشگاه های بدنسازی برتر هر استان را معرفی نماید.

امروزه در هر شهر چندین باشگاه بدنسازی وجود دارد و رقابت بین باشگاه ها برای جذب بیشتر ورزشکاران هر روز شدیدتر خواهد شد.وهمه بخصوص جوانان درگوشی همراه  به دنبال نزدیکترین باشگاه به محل کارو یا منزل خود هستند  وبه طور کلی ۹۰ درصد مردم برای جستجوی بهترین ها به اینترنت مراجعه میکنند.وطبق نقشه گوگل به بهترین یافته خود مراجعه میکنند .

اینکه نام چه باشگاهی در جستجوی اینترنت بعنوان بهترین، بزرگترین و مهمترین معرفی گردد در جذب مردم و تبلیغ باشگاه بسیار موثر است. مدیران باشگاه های بدنسازی ایران و مربیان بدنسازی برای قرار گرفتن در رتبه اول جستجوی گوگل می توانند با مراجعه به این بخش از این امکان استفاده نمایند.