انتخاب کنید

 

ثبت رایگان باشگاه بدنسازی
ثبت VIP باشگاه ها
ثبت رایگان مربیان بدنسازی
ثبت VIP مربیان

اطلاعات باشگاه ها

  • فایل ها را به اینجا بکشید

اطلاعات باشگاه ها (VIP)

  • فایل ها را به اینجا بکشید

اطلاعات مربیان

اطلاعات مربیان (VIP)

  • فایل ها را به اینجا بکشید
  • فایل ها را به اینجا بکشید
  • 1- لطفا خودتان را معرفی کنید و سوابق خود را توضیح دهید. 2- شما به چه شیوه ای آموزش می دهید و چه نکاتی برای شما مهم است؟ 3- جایگاه رشته وزشی خود در جامعه را چگونه می بینید؟ 4- لطفا اهداف و برنامه های آینده خود را توضیح دهید. 5- حرف آخر