به طور میانگین از هر ۱۱۳ بدنسازان مسابقه ای یکی قهرمانی را تجربه میکند واز هر۵۰بدنساز اماتور قهرمان یکی حرفه ای میشود واز هر۱۰حرفه ای یکی به طور میانگین قهرمان درجه یک میشودواز هر۳نفرانهایک نفر۳سال قهرمان میشود(طبق تحقیق در مجله ماه اوت۲۰۱۱ مجله فلکس)ایا این درصد ریسک در رسیدن به قهرمانی به زحمات مخارج عوارض وبیماری از داروها می ارزد

به اشتراک بگذارید: