دستگاهای بدنسازی متریکس را همه اهالی بدنسازی یا دیده اند و یا شنیده اند . کارخانه تولید این تجهیزات تحت لیسانس آمریکا می باشد و در چین تولید می شود.

به اشتراک بگذارید:

از بهترین وسایل بدنسازی موجود در ایران به خصوص برند شایع در شیراز، تبریز و تهران دستگاه های بدنسازی متریکس می باشد.

به اشتراک بگذارید: