• تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر
  • مشخصات : طبق تصاویر
  • توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی  
  • شرکت سازنده : ایرانی (طرح متریکس)
  • قیمت : ۸۰ میلیون
  • میزان کارکرد : کارکرده در حد نو
  • بر آورد قیمت نو :