• تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی  
 • شرکت سازنده : ایرانی (طرح متریکس)
 • قیمت : ۸۰ میلیون
 • میزان کارکرد : کارکرده در حد نو
 • بر آورد قیمت نو : 

icon-1  icon-2  icon-3  icon-4  icon-5


سری G3-matrix


سری G7-matrix


سری versa-matrix


 • تعداد دستگاه ها : طبق لیست و تصاویر
 • مشخصات : طبق لیست و تصاویر
 • توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    
 • شرکت سازنده : بادی فول-طرح متریکس
 • قیمت :  
 • میزان کارکرد : آکبند 
 • بر آورد قیمت نو :