سری G3-matrix


سری G7-matrix


سری versa-matrix


  • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل 
  • مشخصات : رنگ بدنه نقره ای  روکشهای قهوه ای و مشکی 
  • توضیحات : تحویل ۱۰ روزه -تلفن فروشند مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 
  • شرکت سازنده : دستگاههای بدنسازی  بادی فول
  • قیمت :  ست کامل ۸۵ میلیون
  • میزان کارکرد : آکبند 
  • بر آورد قیمت نو :