• تعداد دستگاه ها :  باشگاه کامل
  • مشخصات : طبق تصاویر
  • توضیحات : فروشنده مرادی-۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰      
  • شرکت سازنده : تاف استاف
  • قیمت : هر دستگاه ۳۵میلیون
  • میزان کارکرد : اکبند