قایقی
طرح جدید ایرانی
 • تعداد دستگاه ها : طبق لیست  و تصاویر
 • مشخصات : طبق لیست وتصاویر
 • توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    
 • شرکت سازنده :  ایرانی طرح mbh
 • قیمت : ست کامل ۷۰تومان
 • میزان کارکرد :  
 • بر آورد قیمت نو :  

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
جلو پا ماشین
دستگاه بدنسازی ایرانی کم کار
 • تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی  
 • شرکت سازنده : ایرانی (طرح متریکس)
 • قیمت : ۸۰ میلیون
 • میزان کارکرد : کارکرده در حد نو
 • بر آورد قیمت نو : 

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
SH001-contractor-shock
خارجی
 • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی  
 • شرکت سازنده : Telju اسپانیا
 • قیمت : 
 • میزان کارکرد : آکبند
 • بر آورد قیمت نو : 

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
سرشانه دستگاه
خارجی
 • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی  
 • شرکت سازنده : BodyToneاسپانیا
 • قیمت : 
 • میزان کارکرد : آکبند
 • بر آورد قیمت نو : 

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
photo_2016-06-11_14-24-42
دستگاه بدنسازی ایرانی
 • تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی 
 • شرکت سازنده :  طرح ممتاز
 • قیمت :
 • میزان کارکرد : آکبند
 • بر آورد قیمت نو : 

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
سرشانه دستگاه
دستگاه بدنسازی بادی فول سری یک
 • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل 
 • مشخصات : رنگ بدنه نقره ای  روکشهای قهوه ای و مشکی 
 • توضیحات : تحویل ۱۰ روزه -تلفن فروشند مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 
 • شرکت سازنده : دستگاههای بدنسازی  بادی فول
 • قیمت :  ست کامل ۸۵ میلیون
 • میزان کارکرد : آکبند 
 • بر آورد قیمت نو : 

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
wnqدستگاههای بدنسازی
آلبوم دستگاهای بدنسازی wnq
 • تعداد دستگاه ها : ست کامل
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰
 • شرکت سازنده : دبلیو ان کیو
 • قیمت : فقط ایستگاها ۱۳۰میلیون
 • میزان کارکرد : اکبند
 • بر آورد قیمت نو :  

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
os2050Mini cross
ایرانی_طرح متریکس
 • تعداد دستگاه ها : طبق لیست و تصاویر
 • مشخصات : طبق لیست و تصاویر
 • توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    
 • شرکت سازنده : بادی فول-طرح متریکس
 • قیمت :  
 • میزان کارکرد : آکبند 
 • بر آورد قیمت نو : 


(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
RS1101SeatedDip
ایرانی فوق مدرن
 • تعداد دستگاه ها : ۱۳ ایستگاه
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : تحویل  ۶۰روزه-فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  
 • شرکت سازنده : بادی فول(طرح هویست آمریکا)
 • قیمت : طبق لیست
 • میزان کارکرد : آکبند
 • بر آورد قیمت نو :  

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
پشت پا خوابیده
ایرانی
 • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل
 • مشخصات : طبق لیست و تصاویر
 • توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول-مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    
 • شرکت سازنده : بادی فول(طرح بادی استرانگ)
 • قیمت :
 • میزان کارکرد : آکبند
 • بر آورد قیمت نو :  

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
photo_2015-12-23_08-23-27
بادی استرانگ
 • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  
 • شرکت سازنده : بادی استرانگ
 • قیمت : تماس لطفا
 • میزان کارکرد : آکبند
 • بر آورد قیمت نو :  

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
داخل و خارج ران
دستگاهای بدنسازی طرح استایل
 • تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰      
 • شرکت سازنده : بادی فول (طرح استایل)
 • قیمت : تماس بگیرید
 • میزان کارکرد : آکبند
 • بر آورد قیمت نو :

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
gym-012
باشگاه فوق کامل خارجی-متریکس
 • تعداد دستگاه ها : ۴۰ عدد 
 • مشخصات : نقره ای روکش مشکی
 • توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰
 • شرکت سازنده : متریکس جی۳  
 • قیمت : ۴۹۰میلیون
 • میزان کارکرد : یک هفته 
 • بر آورد قیمت نو : ۶۰۰میلیون

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
photo_2015-12-13_15-54-55
دستگاهای بدنسازی طرح پاناتا
 • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل
 • مشخصات : طبق لیست و تصاویر
 • توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  
 • شرکت سازنده : ایرانی طرح پاناتا
 • قیمت : ۸۵میلیون
 • میزان کارکرد : آکبند
 • بر آورد قیمت نو :  (بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
img-20150602-wa0012
دستگاهای بدنسازی اسپرت ارت
 • تعداد دستگاه ها : کامل
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    
 • شرکت سازنده : اسپرت ارت
 • قیمت : ۳۲۰میلیون
 • میزان کارکرد : یکسال
 • بر آورد قیمت نو :  

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
کراس فیت
دستگاه کراس فیت
 • تعداد دستگاه ها :  
 • مشخصات : طبق تصویر
 • توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰
 • شرکت سازنده : کراس فیت
 • قیمت : کامل۳۵میلیون
 • میزان کارکرد : آکبند
 • بر آورد قیمت نو :  

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
سرشانه دستگاه
دستگاه های بدنسازی ام بی اچ مدل mnm
 • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل
 • مشخصات :  
 • توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰
 • شرکت سازنده : ام بی اچ مدلmnm
 • قیمت :  
 • میزان کارکرد : اکبند
 • بر آورد قیمت نو :  –

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
51caa0b8b04e4a879aab1f192f5fea3d
بادی استرانگ A6-طرح متریکس
 • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده: ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰
 • شرکت سازنده :   بادی استرانگ A6
 • قیمت : ایستگاهی ۷٫۹۰۰٫۰۰۰  
 • میزان کارکرد : اکبند

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
سرشانه دستگاه
دستگاهای بدنسازی ام بی اچ – MBH
 • تعداد دستگاه ها :  
 • مشخصات :  –
 • توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  
 • شرکت سازنده :  طرح های مختلف MBH
 • قیمت : از ایستگاهی ۶ میلیون تا ۱۴میلیون
 • میزان کارکرد : اکبند

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
استیل فلکس
دستگاهای بدنسازی استیل فلکس
 • تعداد دستگاه ها : –
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده:۰۹۲۵۱۰۷۴۳۸۰
 • شرکت سازنده : استیل فلکس
 • قیمت : تماس بگیرید
 • میزان کارکرد : اکبند

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
evot-back-1
دستگاه های هوازی حرفه ای
 • تعداد دستگاه ها : –
 • مشخصات :  –
 • توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰
 • شرکت سازنده : برندهای مختلف دستگاهای هوازی
 • قیمت : تماس بگیرید
 • میزان کارکرد : آکبند

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
pl0902
دستگاهای بدنسازی پاور لایف power life
 • تعداد دستگاه ها :  –
 • مشخصات :  –
 • توضیحات : فروشنده:۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰
 • شرکت سازنده :   پاور لایف
 • قیمت : تماس بگیرید
 • میزان کارکرد : اکبند

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
nautilus-one-beinstrecker
دستگاه بدنسازی ناتیلوس- Nautilus
 • تعداد دستگاه ها : –
 • مشخصات : –
 • توضیحات : فروشنده مرادی۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰
 • شرکت سازنده : ناتیلوس ONE
 • قیمت : تماس بگیرید
 • میزان کارکرد : اکبند

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
cg-9503
دستگاهای تاف استاف مدل CAL GYM
 • تعداد دستگاه ها :  –
 • مشخصات :  –
 • توضیحات : فروشنده :۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰
 • شرکت سازنده :  تاف استاف مدل CAL GYM
 • قیمت : تماس بگیرید
 • میزان کارکرد : اکبند

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
pc0908
دستگاهای پاور کرون POWER CROWN
 • تعداد دستگاه ها : ایستگاهای کامل
 • مشخصات : –
 • توضیحات فروشنده۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰
 • شرکت سازنده :   پاور کرون
 • قیمت : هر ایستگاه ۸میلیون
 • میزان کارکرد : اکبند

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
biceps_curl
دستگاههای بدنسازی اسپرت ارت
 • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰
 • شرکت سازنده :   اسپرت ارت
 • قیمت : باشگاه کامل ۳۵۰تا۴۰۰میلیون
 • میزان کارکرد : اکبند

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
ppd-801_sc
دستگاهای بدنسازی تاف استاف آمریکا
 • تعداد دستگاه ها :  باشگاه کامل
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده مرادی-۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰      
 • شرکت سازنده : تاف استاف
 • قیمت : هر دستگاه ۳۵میلیون
 • میزان کارکرد : اکبند

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
پرس-زیر-سینه-وزنه-ازاد
دستگاههای وزنه ازاد بادی فول سری یک
 • تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : تماس با فروشنده۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰
 • شرکت سازنده : وزنه ازاد بادی فول ساخت ایران درحد استاندارد جهانی
 • قیمت : هر ایستگاه ۴٫۹۵۰٫۰۰۰
 • میزان کارکرد : اکبند

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
دستگاههای بدنسازی دی اچ زد
خارجی دی اچ زد
 • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : تماس با فروشنده-۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  
 • شرکت سازنده : دی اچ زد تایوان
 • قیمت : تماس بگیرید
 • میزان کارکرد : اکبند

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
سرشانه دستگاه
دستگاهای ایرون مستر تایوان
 • تعداد دستگاه ها : –
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : تماس با فروشنده۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 
 • شرکت سازنده : آیرون مسترتایوان
 • قیمت : تماس بگیرید
 • میزان کارکرد : اکبند

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
Body Strong بادی استرانگ
بادی استرانگ مدلA9 -طرح تکنوجیم
 • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : شماره تماس فروشنده۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  
 • شرکت سازنده : بادی استرانگ مدلA9 (طرح تکنوجیم ایتالیا)
 • قیمت : هر ایستگاه ۷۹۰۰
 • میزان کارکرد : اکبند

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
دستگاههای بدنسازی تکنو جیم
تکنو جیم دست دوم
 • تعداد دستگاه ها : –
 • مشخصات : هوازی کامل دستگاههای وزنه ازاد ودستگاههای شمش خور کامل مناسب برای ۶۰۰متر وبیشتر
 • توضیحات : تلفن فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  
 • شرکت سازنده : تکنو جیم ایتالیا
 • قیمت : قیمت ۲۰در صد زیر قیمت کمپانی
 • میزان کارکرد : یکسال
 • بر آورد قیمت نو : ۱میلیارد تومان

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
IMG_2868
باشگاه فوق کامل تکنو جیم
 • تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰
 • شرکت سازنده : تکنو جیم ایتالیا
 • قیمت :  
 • میزان کارکرد :  –
 • بر آورد قیمت نو :  –

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
img_0067_1
تکنوجیم یکی از برترین برندهای جهان
 • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : مرادی فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰
 • شرکت سازنده : تکنوجیم ایتالیا
 • قیمت : ۱/۵ میلیاردباشگاه کامل
 • میزان کارکرد : آکبند

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
imagegen-4
دستگاهای بدنسازی pulse انگلستان
 • تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل
 • مشخصات : طبق تصاویر
 • توضیحات : فروشنده مرادی۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 
 • شرکت سازنده :   پالس انگلستان
 • قیمت : تماس بگیرید
 • میزان کارکرد : اکبند

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
دمبل استیل
دمبل استیل درجه یک ایرانی
 • تعداد دستگاه ها : ۵کیلو تا ۵۰کیلو۱۴جفت
 • مشخصات : طبق عکس
 • توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 
 • شرکت سازنده : بادی فول
 • قیمت : هر کیلو ۷۲۰۰تومان
 • میزان کارکرد : اکبند

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
گرانول کف پوش ورزشی
تشک ضربه گیر(گرانول)، تاتمی ، کف پوش
 • تعداد دستگاه ها : در تمامی رنگها
 • مشخصات : در رنگ بندی مختلف
 • توضیحات : تلفن فروشنده:  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰
 • شرکت سازنده : بادی فول
 • قیمت : ضربه گیر ۲۰ میلی متر مربع درجه یک ۵۸ هزار تومان 
 • درجه دو ۴۸هزارتومان 
 • تاتمی هر متر مربع ۳۰ هزار تومان

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها
3 (1)
دمبل ۶گوش،دمبل بانوان، هالتر، وزنه
 • تعداد دستگاه ها : سری کامل باشگاهی
 • مشخصات : مشکی تمام لاستیک
 • توضیحات : تلفن فروشنده:۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 
 • شرکت سازنده : بادی فول
 • قیمت : هر کیلو  
 • هشت گوش۵۸۰۰ پنج سال ضمانت شش گوش ۴۸۰۰درجه دو

(بیشتر…)

تماشای آلبوم و قیمت دستگاه ها