تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : بادی تون

قیمت :   

میزان کارکرد :  دسته دوم

به اشتراک بگذارید:

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : MBH_MN

قیمت :   

میزان کارکرد :  دسته دوم

به اشتراک بگذارید:

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده :مبارز 

قیمت :   

میزان کارکرد :  دسته دوم

به اشتراک بگذارید:

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

 

 

شرکت سازنده : متریکس آمریکا

قیمت :   

میزان کارکرد :  دسته دوم

به اشتراک بگذارید:

 

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

 

شرکت سازنده : تکنوجیم ایتالیا

قیمت :   

میزان کارکرد :  دسته دوم

به اشتراک بگذارید:

آدرس : لرستان _ خرم آباد _ بلوار شهید شیخ

به اشتراک بگذارید:

آدرس :  لرستان – خرم آباد – میدان ۲۲ بهمن- خیابان ولیعصر- نبش بریدگی اول

به اشتراک بگذارید:

آدرس :  هرمزگان _ بندرعباس بلوار امام خمینی _ خیابان فجر _ کوچه عدالت ۱

به اشتراک بگذارید:

آدرس : بندرعباس _ رسالت شمالی کوچه رسالت٧ _ ساختمان رسالت 

به اشتراک بگذارید:

آدرس : کردستان _ سنندج انتهای بلوار کردستان_ روبروی کارواش پرشیا

به اشتراک بگذارید:

آدرس : کردستان – کامیاران خیابان بهشتی _ دوازده متری توحید

به اشتراک بگذارید:
1 2 3 9