تمرین پا با کریس کورمیر

یکی از بدنسازانی که پاهای توسعه یافته ای داشت کریس کورمیر بود . کورمیر بخش عمده توسعه پاهای

یکی از بدنسازانی که پاهای توسعه یافته ای داشت کریس کورمیر بود . کورمیر بخش عمده توسعه پاهای خود را به ژنتیک خویش نسبت می دهد : اول از همه باید بگویم که پاهای کوتاهی دارم .

او البته بخشی از توسعه پاهای خود را به رشته های قبلی خود از جمله کشتی دو میدانی و فوتبال می داند . کریس تمرین عضلات پای خود را به دو بخش تقسیم می کند که یکی عضلات ران و دیگری عضلات پشت پا .

کریس در روز اول به رانهای خود می پردازد و برای آن با حرکت پرس پا شروع می کند اساساً این حرکت را ۸ ست با ۱۵ الی ۲۰ تکرار اجرا می کند .

در اکثر روزها او پرس پا را با وزنه ۱۴۰ کیلویی آغاز کرده و به بیش از ۴۵۰ کیلو می رساند .حرکت بعدی در برنامه تمرین او جلو پا است. در یک برنامه استاندارد ۸ و ۶ ست ۳۰الی ۶۰ تکراری از این حرکت اجرا می کند  . نمی توانید سوزش و دردی که باید برای تکمیل ۶۰ تکرار تحمل شود تصور کنید . گاهی اوقات برای تنوع سراغ هاگ پا به جای اسکوات با دستگاه می رود. هاگ را ۶ ست با ۱۵ الی ۲۵ تکرار اجرا می کند . او علاقه دارد تمرین رانهای خود را با حرکات کششی به پایان ببرد .

نیمه دوم تمرین پای او در روز دوم اجرا می شود او این برنامه را با ۵ ست از حرکت پشت پا ایستاده آغاز می کند که حدوداً هر ست را با ۲۵ تکرار انجام می دهد .

حرکت بعدی ۶ ست با ۱۵ الی ۲۰ تکرار از حرکت پشت پا خوابیده است در این حرکت او پاهای خود را نزدیک به هم نگه می دارد و روی بخش مثبت و منفی حرکت تمرکز کامل می کند .  برای پایان دادن به تمرین پشت پا ۳ ست لیفت پشت پا می رود به خاطر احتمال بروز آسیب در کمر با وزنه ای متوسط این حرکت را اجرا کرده و هر تکرار را با کنترل کامل و آهسته انجام می دهد .


ثبت دیدگاه