تکنیک تمرین (تکرارهای بسیار آهسته)

 در اواخر دهه ۹۰ تکنیک تمرین تکرارهای بسیار آهسته مثل موجی دنیای بدنسازی را فرا گرفت و بسرعت

 در اواخر دهه ۹۰ تکنیک تمرین تکرارهای بسیار آهسته مثل موجی دنیای بدنسازی را فرا گرفت و بسرعت هم فروکش کرد هر چند که هنوز هم هر از چندی برخی در حمایت از آن ادعاهایی را مطرح می کنند . کلاسها ، فیلمهای تمرین، حتی تجهیزات خاص و مقالات و مطالب بسیاری در حمایت از این فلسفه تمرین به چشم می خورد مبنی بر اینکه اجرای تکرارها با سرعت بسیار آهسته بهترین راه برای تحریک رشد عضلانی و سوزاندن چربیها است. از نظر ماهیت تکنیک تکرارهای بسیارآهسته در واقع نقطه مقابل تمرینات پولایومتریک است ، که تکرارهای بسیار انفجاری را توصیه می کند .

تجزیه و تحلیل :

در طول استفاده از تکنیک تکرارهای بسیار آهسته بخش کانسترینک (مثبت) هر تکرار مثلا بالا بردن وزنه در طول پرس سرشانه باید در طول ۵ ثانیه انجام شود و بخش اکسنتریک (منفی) هر تکرار در طول ده ثانیه در مقایسه در یک تمرین معمولی هر یک از بخشهای یک تکرار تنها یک یا دو ثانیه بطول می انجامد. در هنگام تمرین با تکرارهای بسیار آهسته استفاده از حداقل حجم تمرین توصیه می شود و جلسات تمرین مختصر (معمولا ۳۰دقیقه) و جلسات کم تمرین ، معمولا تنها یک یا دو جلسه در هفته.

این مختصر بودن تمرینات با شیوه تکرارهای بسیار آهسته که بسیار هم دردناک بود باعث رواج آن در بین عموم شد ولی همزمان بعنوان یکی از دلایل مرگ سریع این تکنیک هم بشمار می آمد . وسوسه دستیابی به حداکثر نتایج در کمترین زمان تمرین افراد زیادی را که جدیت و فرصت چندانی برای تمرین نداشتند به سوی خود جذب کرد، ولی وزنه قابل استفاده در این شیوه کمتر از آن بود که بتواند نتایج وعده داده شده را در پی داشته باشد  .

رأی نهایی :

شیوه تمرین تکرارهای بسیار آهسته بر خلاف آنچه در آن زمان ادعا می شد نه تنها برای بدنسازان با تجربه بلکه برای افراد عادی هم کارایی بالایی ندارد. اما این تکنیک می تواند هر چندی برای تنوع و افزایش شدت تمرین استفاده شود . مربی مشهور چارلز کلاس گاهی برای شاگردانش اجرای بسیار آرام برخی حرکات را توصیه می کند . شما هم برای بهره گیری از این تکنیک یک حرکت را برای هر بخش از بدن انتخاب کنید . سپس بخش مثبت هر تکرار را در ۴ تا ۵ ثانیه و بخش منفی از آنرا در ۱۰ ثانیه اجرا کنید . برای حفظ امنیت و اجتناب از آسیب دیدگی از حرکات پایه وزنه آزاد از جمله اسکوات، ددلیفت یا زیر بغل پارویی با هالتر برای این تکنیک صرف نظر کنید ؛ در مقابل تنها بصورت پراکنده و برای حرکات با سیمکش یا دستگاه از این شیوه بهره بگیرید .   


ثبت دیدگاه